top of page

Selector cartușe filtrante

Gaz
Cartuș
Cod culoare
1,2-Diclormetan
A
1,2-Diclorpropan
A
Acetaldehide
A
Acetat de butil
A
Acetat de etil
A
Acetat de vinil
A
Acetonitril
A
Acid acetic
A-P3
Acid azotic
B
Acid boric
E-P3
Acid bromhidric
B-P3
Acid cianhidric
B
Acid clorhidric
B-P3
Acid fluorhidric
B-E
Acid formic
E-P3
Acid orto-acetilsalicilic
P3
Acid sulfuric
B-P3
Acizi (concentra?i/fumans )
E-P3
Acizi halogenați
B-P3
Acrilat de butil
A
Acrilat de etil
A
Acrilonitril
A-P3
Alcool
A
Alcool izopropilic
A
Alcool propilic/Propanol
A
Aldehidă formică (formalină)
B-P3
Aldehide
A
Aluminiu
P3
Amine
B
Amoniac
K
Anhidridă acetică
A
Anilină
A-P3
Arsen (în compuși solubili)
P3
Azbest
P3
Benzen
A
Benzină (vapori)
A
Beriliu
P3
Bifenil policlorurat
A-P3
Bioxid de clor
B
Bioxid de siliciu (silice) amorf
P3
Bisulfură de carbon
B
Bitum (vapori)
A-P3
Borax
P3
Bromură (și derivații)
B
Bromură de benzil
A-P3
Bromură de vinil
A
Butanol (alcool butilic)
A
Butilamină
K
Cadmiu anorganic
P3
Camfor
A-P3
Caolin
P2
Carbonat de calciu
P3
Carburant diesel
A
Celuloză
P2
Cetone
A
Cianură de potasiu (praf)
B-P3
Ciclohexan
A
Ciclohexanol
A
Ciclohexanonă
A
Ciment (Portland, hidraulic)
P2
Clor
B
Clorotoluen
A-P3
Clorură de benzil
A-B-P3
Clorură de etilen
A
Clorură de sulfuril
B
Clorură de zinc
P3
Compuși ai uraniului
P3
Compuși de bariu
P3
Compuși nitro organici
A
Crom
P3
Cromat de zinc
P3
Cupru (vapori, praf sau aerosoli)
P3
DDT
P3
Dietilamină
K
Dietilaminoetanol
A
Dietiloxid/Eter etilic
A
Difenil
A-P3
Dioxid de clor
B-P3
Dioxid de sulf
E
Esteri
A
Esteri ai acidului acrilic / Acrilați
A
Etanol (alcool etilic)
A
Etanolamină
A
Eter izopropilic
A
Etilamină
K
Etilbenzen
A
Etilenă
A
Fluoracetat de sodiu
P3
Fosgen
B
Fum de sudură
P3
Gaze acide
B-E
Gaze lacrimogene
A-P3
Glicol butilic / Butilen glicol
A
Halogeni
B
Heptan
A
Hexaclorociclohexan
A-P3
Hidrazină
K-P3
Hidrocarburi
A
Hidrogen seleniat
B-P3
Hidrogen sulfurat
B
Hidroxid de calciu
P3
Hidroxid de cesiu
P3
Hidroxid de sodiu
A-P2
Hipoclorit
B
Insecticide
A-P3
Iod
B-P3
Izocianați
A-B
Mercaptan
B
Mercur (inclusiv compușii alchilici)
Hg-P3
Metilamină
K
Metilcloroform
A
Monoclorură de sulf
B-P3
Naftalină
A-P2
Negru de fum (funingine)
P3
Nitrobenzen
A
Oxid de aluminiu, fum
P3
Oxid de calciu
P3
Oxid de crom
P3
Oxid de etilenă
A
Oxid de sulf
E
Oxid de zinc
P3
Particole fine de praf
P3
Pentacloretan
A
Pentaclorfenol
A-P3
Pentaoxid de vanadiu
P3
Percloretilenă
A
Pesticide
A-P3
Praf de bumbac
P2
Rodiu și compușii săi
P3
Silicat de calciu
P3
Sodă caustică
P3
Stiren
A
Sulfură de cadmiu
P3
Terebentină
A
Tetracloretilenă
A
Tetraclormetan
A
Tetraclorură de carbon
A
Toluen
A
Tricloretan
A
Tricloretilenă
A
Triclorură de fosfor
B-P3
Trimetilbenzen
A
Trimetilfosfat
A-P3
Trioxid de arsen (arsenic, șoricioaică)
P3
Trioxid de sulf
P3
Ulei hidraulic
P2
Uretan
A-P3
Vapori organici
A
Vinilbenzen
A
Viniltoluen
A
White spirt
A
Xilen
A
bottom of page