top of page

Listă de standarde europene aplicabile echipamentelor de protecție

Pompieri

EN 469:2020 Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri. Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție pentru lupta împotriva incendiilor

Acest document precizează cerințele de performanță minimale pentru îmbrăcămintea de protecție proiectată pentru a fi purtată în timpul activităților de stingere a incendiilor. Cerințele prezentate în detaliu în acest document acoperă aspecte legate de proiectare, căldură și flacără, aspecte mecanice, chimice, de confort și de vizibilitate. Acest document acoperă proiectarea generală a îmbrăcămintei, nivelurile minime de performanță ale materialelor utilizate, metodele de încercare care trebuie utilizate pentru a determina aceste niveluri de performanță, marcarea și informațiile furnizate de către producător. Acest document face distincție între activitățile de luptă împotriva incendiilor și le împarte în două niveluri de performanță bazate pe evaluarea riscurilor: — Nivelul 1: precizează cerințele minimale pentru îmbrăcămintea pentru lupta împotriva incendiilor, care implică activități asociate cu lupta împotriva incendiilor desfășurate în exterior și activități de sprijinire a acesteia, luând în considerare mediul și condițiile scenariilor operaționale previzibile ale unor astfel de activități de stingere a incendiilor. Nivelul 1 nu se aplică protecției împotriva riscurilor întâlnite în cadrul combaterii incendiilor sau al activităților de salvare din incendiu care au loc în structuri, cu excepția cazului în care este combinat cu un EIP de nivel 2 sau cu alte EIP-uri specializate. — Nivelul 2: precizează cerințele minimale pentru îmbrăcămintea pentru lupta împotriva incendiilor utilizată pentru riscurile întâlnite în timpul combaterii incendiilor și al salvării din incendiile care se produc în structuri. Distincția dintre îmbrăcămintea de Nivelul 1 și cea de Nivelul 2 se rezumă la cerințele în caz de căldură și flacără (X1 sau X2 - căldură și flacără). Aceste niveluri de protecție pot fi atinse de un singur articol de îmbrăcăminte sau de o combinație de articole de îmbrăcăminte separate. Marcarea suplimentară asigură două clase de protecție, pentru Y (protecția împotriva penetrării de apă) și Z (rezistența la vaporii de apă). Este esențial ca aceste clase de performanță să fie indicate pe marcarea îmbrăcămintei și să fie explicate în instrucțiunile pentru utilizare. Acest document nu acoperă îmbrăcămintea de protecție purtată în lupta împotriva focului în spații acoperite de vegetație, în lupta specializată împotriva incendiilor cu cantități mari de căldură radiată, în cazul căreia este necesară îmbrăcămintea reflectorizantă, și/sau în cadrul unor operațiuni de salvare prin tehnici avansate care implică produse chimice periculoase, utilizarea de ferăstraie cu lanț și salvarea din apă sau cu ajutorul corzilor. Acest document nu acoperă protecția pentru cap, mâini și picioare sau protecția specifică împotriva altor pericole, de exemplu, pericole chimice, biologice, radiologice sau electrice. Aceste aspecte pot fi tratate în alte standardele europene.

EN 1486:2007 Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Metode de încercare şi cerinţe pentru îmbrăcămintea reflectorizantă pentru operaţiile speciale de luptă împotriva incendiului

Acest standard precizează cerinţele pentru protecţia întregului corp inclusiv capul, mâinile şi picioarele. Îmbrăcămintea pentru cap şi picioare conformă cu acest standard european, poate să asigure o protecţie suficientă atunci când este purtată împreună cu EIP-urile de bază specificate în standardele de referinţă menţionate la capitolele 4.2 şi 4.4 din acest standard. Acest document specifică metodele de încercare şi cerinţele de performanţă minime pentru îmbrăcămintea de protecţie reflectorizantă utilizată în operaţiile speciale de stingere a incendiului.

EN 443:2008 Căşti pentru lupta împotriva incendiilor în clădiri şi în alte structuri
Acest standard specifică cerinţele minime pentru căşti de protecţie pentru pompieri care protejează partea superioară a capului împotriva efectelor impactului, penetrării, căldurii şi flăcărilor, în timpul luptei împotriva incendiilor în clădiri şi în alte structuri.

EN 14458:2019 Echipamente de protecţie a ochilor. Vizoare de înaltă performanţă destinate doar utilizării cu căşti de protecţie
Prezentul standard european specifică cerințe minime aplicabile vizoarelor proiectate special pentru o utilizare exclusivă cu căști de protecție, cum ar fi căștile pentru incendiu în conformitate cu EN 443, EN 16471 și EN 16473 și căștile de siguranță de înaltă performanță industrială în conformitate cu EN 14052. Acest lucru poate include vizoare fixate permanent pe cască sau vizoare detașabile.

EN 659:2004+A1:2008 Mănuşi de protecţie pentru pompieri

Standardul specifică cerinţe minime de performanţă şi metode de încercare impuse mănuşilor de protecţie pentru pompieri. Standardul se aplică numai mănuşilor de protecţie pentru pompieri care protejează mîinile în lupta împotriva incendiilor, inclusiv în operaţiunile de cercetare şi de salvare. Aceste mănuşi nu sunt destinate pentru manipularea voluntară a produselor chimice, dar furnizează o anumită protecţie împotriva contactului accidental cu produsele chimice.

EN 15090:2012 Încălţăminte pentru pompieri

Acest standard specifică cerinţele minime şi metodele de încercare care permit determinarea performanţelor a trei tipuri de încălţăminte pentru pompieri destinate utilizării în situaţii de stingere a focului, operaţiuni generale de salvare, luptă împotriva incendiilor şi situaţii de urgenţă în prezenţa materialelor periculoase.

 

 

EN 13911:2017 Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe şi metode de încercare pentru cagule de protecţie împotriva focului pentru pompieri
Acest standard stabileşte cerinţe minime de securitate şi metode de încercare pentru cagulele de protecţie împotriva focului, care vor fi purtate în timpul operaţiilor de stingere a incendiilor pentru protecţie împotriva căldurii şi flăcării. Acest standard se aplică numai în situaţiile în care sunt purtate şi îmbrăcămintea de protecţie (SR EN 469), aparatul de protecţie respiratorie (SR EN 136 şi SR EN 137) şi casca de protecţie (SR EN 443).

bottom of page